Rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Ministerstwo Zdrowia, jako Instytucja Pośrednicząca dla V Osi Priorytetowej PO WER oraz Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku 5 maja br. podpisały umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0014/19 pn.: „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”.Celem projektu jest podniesienie w okresie 01.04.2020-31.12.2022 jakości kształcenia kadr medycznych w Państwowej …

Rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Read More »