fbpx

Aktualności

Czasopisma PUZ na Akademickiej Platformie Czasopism UMK

Z myślą o dalszym rozwoju czasopism naukowych wydawanych na naszej Uczelni – „Innowacji w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu” oraz „Zbliżeń Cywilizacyjnych”, zawarta została umowa z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, na mocy której oba wymienione tytuły, począwszy od numerów 1/2021 będą ukazywały się na Akademickiej Platformie Czasopism UMK (www.apcz.umk.pl). Platforma APCz jest miejscem publikacji dla blisko …

Czasopisma PUZ na Akademickiej Platformie Czasopism UMK Read More »

Szkolenie: Praca licencjacka – to proste!

Biblioteka Uczelniana informuje, że w styczniu organizuje szkolenie biblioteczne dotyczące metodyki pisania pracy dyplomowej i prac zaliczeniowych. Szkolenie przewiduje poszerzenie wiedzy z zakresu: – wyszukiwania informacji; – elektronicznych źródeł wiedzy; – przypisów i bibliografii. Szkolenie odbędzie się w formule tradycyjnej w Czytelni, przy zachowaniu wszystkich zasad sanitarnych (dezynfekcja rąk przed wejściem, obowiązek zasłaniania ust i …

Szkolenie: Praca licencjacka – to proste! Read More »

Nowe Artykuły Naukowe

Miło nam poinformować, że pojawił się zapowiadany cykl trzech artykułów autorstwa Wykładowcy Zakładu Zarządzania – dr Mai Kołtońskiej. Kołtońska Maja, Uniwersytet średniowieczny jako najstarszy model uniwersytetu, [w:] Znaczenie zarządzania we współczesnym świecie, pod red. Anny Krzysztofek, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź-Kielce 2020. Kołtońska Maja, Model uniwersytetu Humboldta jako wzór dla polskich uniwersytetów w latach 1918-1990, [w:] Znaczenie zarządzania we współczesnym świecie, pod …

Nowe Artykuły Naukowe Read More »

Uczelnia nagrodzona nową kartą programu Erasmus+ na lata 2021-2027

W grudniu 2020 r. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku po raz czwarty została nagrodzona przez Komisję Europejską kartą programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Pozwoli ona uczelni na aplikowanie o granty na realizację wyjazdów zagranicznych studentów w celu studiów i praktyk oraz realizację wyjazdów zagranicznych pracowników uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia. …

Uczelnia nagrodzona nową kartą programu Erasmus+ na lata 2021-2027 Read More »

Zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 dla grupy „zero”

Szanowni Państwo, przypominamy, że jeszcze do 14 stycznia 2021 r. trwają zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 dla priorytetowej grupy „zero”. Do tej grupy zaliczają się również pracownicy uczelni (zarówno prowadzący zajęcia jak i pracownicy administracyjni i techniczni) oraz studenci na kierunkach przygotowujących do zawodu: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Zachęcamy wszystkie Uczelnie kształcące …

Zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 dla grupy „zero” Read More »

Nagrody Rektora rozdane

2 grudnia br. w sali senatu PUZ we Włocławku JM Rektor dr Robert Musiałkiewicz i Prorektor ds. nauczania i studentów dr Ewa Podlewska wręczyli czeki i listy gratulacyjne dla dziesięciu najlepszych absolwentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020.   Wyróżnieni, to absolwenci takich kierunków jak: filologia angielska, nowe media i e-biznes, pedagogika, …

Nagrody Rektora rozdane Read More »

IV Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych”, Konferencja ma wymiar naukowo-szkoleniowy i skierowana jest zarówno do przedstawicieli środowisk akademickich, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów placówek edukacyjnych oraz nauczycieli, placówek kulturalnych i kulturalno-oświatowych jak i do studentów i doktorantów …

IV Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Read More »

Wyróżnienia rektora rozdane

9 listopada br. odbyło się zdalne spotkanie Prorektora PUZ we Włocławku – dr Ewy Podlewskiej, dyrektorów instytutów oraz kierowników zakładów, których studenci zostali nagrodzeni przez Rektora PUZ we Włocławku dra Roberta Musiałkiewicza za wysokie wyniki w nauce oraz działalność organizacyjną na rzecz uczelni. Każdy ze studentów otrzymał wsparcie finansowe. INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I TECHNICZNYCH ZAKŁAD …

Wyróżnienia rektora rozdane Read More »

Wolontariusze poszukiwani

Szanowni Studenci,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku pilnie poszukuje wolontariuszy do wspierania funkcjonowania domów pomocy społecznej na terenie województwa. Osoby gotowe do podjęcia wyzwania, proszone są o kontakt mailowy z Uczelnią (kancelaria@puz.wloclawek.pl) do 13.11.2020 roku. W przypadku podjęcia decyzji po 13.11.2020 roku, należy bezpośrednio kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (pcpr1@onet.pl).

Skip to content