Instytut Nauk Społecznych i Technicznych

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych

dr inż. Małgorzata Wiśniewska

ul. Mechaników 3, 87-800 Włocławek, pok. 120

Sekretariat Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych

ul. Mechaników 3, 87-800 Włocławek, pok. 121

Poniedziałek: NIECZYNNE
Wtorek:  900 – 1400 
Środa: 900 – 1400
Czwartek: 900 – 1400
Piątek: 800 – 1300
Sobota: NIECZYNNE

Preferowana forma kontaktu ze studentami to kontakty zdalne: telefoniczne i e-mailowe.
W sprawach wymagających obecności zaleca się wcześniejsze telefoniczne ustalenie godziny oraz zastosowanie rygoru sanitarnego.

Skip to content