fbpx

O bibliotece

Godziny otwarcia Biblioteki w roku akademickim 2020/2021

Poniedziałek: 8.00 – 15.30
Wtorek – Piątek: 8.00 – 18.00 (od godz. 15.30 wejście do biblioteki klatką schodową od strony ul. Toruńskiej, pokój nr 1)
Sobota: 8.00 – 15.00 (w terminach zajęć)
przerwa techniczna 12.00-12.30 (od 19 października 2020 r.)
Uwaga – 30 października 2020 r. (piątek) biblioteka będzie czynna tylko do godz. 13.00.
 
Uwaga: 

Bezpieczeństwo w Bibliotece w trakcie pandemii koronawirusa reguluje Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników oraz pracowników Biblioteki, która stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 122/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Państwowej Wyższej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Link: http://puzwloclawek.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/10/122.-ZR-R-w-sprawie-zapobiegania-rozprzestrzenianiu-sie-COVID-19-na-terenie-PUZ-we-Wloclawku-1.pdf

Biblioteka Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Biblioteka Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku jako jednostka ogólnouczelniana pełni funkcje naukowe, dydaktyczne i usługowe. Zbiory biblioteki stanowi literatura odpowiadająca obecnym i byłym kierunkom kształcenia na Uczelni i są to publikacje z zakresu:

 • filologii angielskiej,
 • zarządzania,
 • administracji,
 • informatyki,
 • pedagogiki,
 • prawa,
 • mechaniki i budowy maszyn,
 • inżynierii zarządzania,
 • pielęgniarstwa,
 • finansów i rachunkowości,
 • nowych mediów i e-biznesu,
 • stosunków międzynarodowych,
 • filologii germańskiej,
 • filologii polskiej,
 • filologii rosyjskiej.

Dużą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna. W chwili obecnej zgromadzony księgozbiór liczy ponad 42 000 woluminów.

Biblioteka udostępnia także 153 tytuły czasopism krajowych i zagranicznych, z czego 44 stanowi bieżącą prenumeratę.

Katalog on-line dostępny na stronie internetowej Uczelni w zakładce Biblioteka umożliwia zapoznanie się z posiadanym księgozbiorem.

Osoby piszące prace zaliczeniowe/dyplomowe, które nie znajdą w zbiorach Biblioteki PUZ szukanej literatury mogą skorzystać z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej umożliwiającej sprowadzenie tytułów, których nie posiadają pozostałe biblioteki włocławskie. Ze sprowadzonych materiałów można korzystać wyłącznie w czytelni, w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą.

Wszystkim swoim czytelnikom biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do zgromadzonych zasobów bibliotecznych, informacyjnych, edukacyjnych, sieci Internet, stanowisk komputerowych z pakietem Office.

Pracownicy biblioteki prowadzą indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne, udzielają wszechstronnych informacji odnośnie działalności biblioteki oraz posiadanych zasobów edukacyjnych, oferują pomoc w wyborze literatury na szukany temat.

Zgłoś książkę do zakupu

Zapraszamy wszystkich wykładowców i studentów naszej Uczelni do zgłaszania propozycji zakupu książek, które biblioteka powinna nabyć w najbliższym czasie, i które powinny się znaleźć w jej zbiorach. Wystarczy pobrać i wypełnić poniższy formularz.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail: biblioteka@puz.wloclawek.pl lub złożyć osobiście w bibliotece.

Skip to content