Zajęcia dydaktyczne w formule hybrydowej (aktualizacja 16.09.2020)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci, w następstwie analiz i konsultacji oraz korzystając z doświadczeń w zakresie kształcenia zdalnego zdobytych w semestrze letnim, informuję, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będą w formule hybrydowej. Oznacza to, że część zajęć odbywać się będzie stacjonarnie na uczelni (laboratoria), a część będzie prowadzona w formie zdalnej (przede wszystkim wykłady i ćwiczenia audytoryjne). Zajęcia w formie zdalnej będą prowadzone za pośrednictwem uczelnianych platform kształcenia – Moodle (w tym: BigBlueButton) oraz Microsoft Teams. Pierwsze zajęcia ze studentami pierwszego roku studiów będą odbywały się w formie tradycyjnej. W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur, rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla I roku nastąpi po 15-stym października. Szczegółowe plany zajęć zostaną opublikowane do dnia 24 września. Pandemia koronawirusa wymaga od nas zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Dlatego realizacja zajęć w formie stacjonarnej może się wiązać ze zmniejszeniem liczebności grup, a także taką konstrukcję planu zajęć, która nie pozwoli na jednoczesną kumulację zbyt dużej liczby osób. Organizacja zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych będzie realizowana zgodnie z opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceniami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach. Biblioteka oraz dom studencki zostaną udostępnione studentom z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa.  

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia, 

dr Robert Musiałkiewicz, Rektor


Aktualizacja 16.09.2020
Zarządzenie w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć w forrmie zdalnej

Więcej aktualności z PUZ

KONKURS – KADRY DLA PRZEMYSŁU

Polska jest jednym z liderów rozwoju gospodarczego w Europie. Należy jednak pamiętać, że innowacyjność naszej gospodarki jest ściśle powiązana z rynkiem pracy.

Nowe władze uczelni powołane

1 września br., o godzinie 12.00  w Sali Senatu odbyło się uroczyste wręczenie powołań na stanowiska kierownicze w Uczelni przez Rektora dr. Roberta Musiałkiewicza.

Skip to content