fbpx

Zapisy na WF

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW!

Zapisy na zajęcia „wychowania fizycznego” realizowane na 1 semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą odbywały się
w dniach 19.10.2020 do 29.10.2020 bezpośrednio u instruktorów prowadzących zajęcia mgr Teresy Banachowskiej i mgr Cezarego Hanke.
Aby dokonać zapisu należy wybrać z planu zajęć WF grupę, na którą student chciałby uczęszczać, a następnie zgłosić się na pierwsze zajęcia tej grupy i zapisać u instruktora. Przy zapisach do danej grupy obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Studenci, którzy nie zapiszą się na zajęcia do dnia 29.10.2020, zostaną automatycznie wpisani do grup posiadających wolne miejsca.

Rozkład zajęć z WF jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „plan zajęć.

Zwolnienie

Osoby ubiegające się o zwolnienie z WF zobowiązane są do złożenia wniosku do Sekretariatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz ze zwolnieniem lekarskim do dnia 09.11.2020 r.

Podobnie osoby ubiegające się o przepisanie oceny, składają w wyżej wymienionym terminie wniosek do sekretariatu SWFiS wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny z wf (suplement, indeks).

Z zajęć wychowania fizycznego zwolnieni są jedynie studenci posiadający zaświadczenie od lekarza specjalisty.

Zapisy odbywają się w tym przypadku na zasadach ogólnych.

Kontakt:

Skip to content