Zapisy na WF

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW!

Studenci wszystkich kierunków studiów realizują na 1 i 2 semestrze obowiązkowe zajęcia „wychowania fizycznego”.
Zapisy na zajęcia „wychowania fizycznego” realizowane na II semestrze roku akademickiego 2019/2020 będą odbywały się
w dniach 10.02.2020 – 16.02.2020 r. wyłącznie poprzez Wirtualną Uczelnię

Zapisów na zajęcia  wychowania fizycznego należy dokonać poprzez Wirtualną Uczelnię.

 

Przy zapisach do danej grupy zajęć obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Studenci, którzy składają wnioski o zwolnienie z zajęć lub przepisanie oceny nie mają obowiązku uczestniczenia w zapisach na wf poprzez WU.

Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczynają się od 19.02.2020.

Zapisz się – link do WD

Zwolnienie

Osoby ubiegające się o zwolnienie z wf zobowiązane są do złożenia wniosku do sekretariatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz ze zwolnieniem lekarskim do dnia 11 marca 2019 r.

Podobnie osoby ubiegające się o przepisanie oceny, składają w wyżej wymienionym terminie podanie do sekretariatu SWFiS wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny z wf (suplement).

Z zajęć wychowania fizycznego zwolnieni są jedynie studenci posiadający zaświadczenie od lekarza specjalisty.

Z zajęć nie są zwolnieni studenci posiadający zwolnienie od lekarza rodzinnego, ponieważ realizują oni zajęcia z bilardu, darta i gier planszowych.

Zapisy odbywają się w tym przypadku na zasadach ogólnych.

Kontakt:

Skip to content