III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rewitalizacja obszarów zdegradowanych