Wydawnictwo PUZ w gronie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wśród tego grona znalazło się również Wydawnictwo PUZ we Włocławku.