VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA: INTERDYSCYPLINARNOŚĆ DZIAŁAŃ WOBEC PACJENTA PRZEWLEKLE CHOREGO – ASPEKTY ETYCZNE, KLINICZNE I PRAWNE.