fbpx

Aktualności

Wykładowca PUZ na semestralnym „fellowship” w Cardiff

Dr Dawid Bunikowski z Zakładu Administracji jest Visiting Fellow, wizytującym naukowcem na Uniwersytecie w Cardiff (Wlk. Brytania), w semestrze wiosennym, tj. od 1 lutego do 18 czerwca 2021 r.  Jest to połączone stypendium w dwóch centrach naukowych School of Law and Politics (Szkoła Prawa i Polityki): Centre of Law and Society (Centrum Prawa i Społeczeństwa) …

Wykładowca PUZ na semestralnym „fellowship” w Cardiff Read More »

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii relacja tv kujawy

W minionym tygodniu odwiedziła nas Telewizja Kujawy, aby zobaczyć, jak wyglądają pracownie w Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii. Studio nagraniowe Pracownie grafiki komputerowej Pracownia wytrzymałości materiału Pracownia automatyki i robotyki Pracownia obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie Wszystkie pracownie są już gotowe i czekają na powrót studentów. Materiał od TV Kujawy o naszych salach dostępny …

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii relacja tv kujawy Read More »

28 stycznia Dniem Ochrony Danych Osobowych

W tym roku obchodzimy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest on w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli na kwestie związane z ochroną …

28 stycznia Dniem Ochrony Danych Osobowych Read More »

Pedagogika wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną

Uchwałą nr 10/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 stycznia 2021 r. kierunek Pedagogika, prowadzony w Instytucie Humanistycznym Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, otrzymał ocenę pozytywną oraz akredytację na kolejnych 5 lat (najdłuższy możliwy okres).  Według zespołu oceniającego – Pedagogika w PUZ we Włocławku spełnia wszystkie kryteria oceny i do żadnego z nich nie …

Pedagogika wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną Read More »

Pielęgniarstwo z akredytacją na 5 lat

Kształcenie studentów na kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) w Instytucie Nauk o Zdrowiu PUZ we Włocławku zostało pozytywnie ocenione przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych i poparte certyfikatem Ministra Zdrowia, udzielającego akredytacji na najdłuższy możliwy okres, tj. 5 lat.  Powyższa ocena stanowi potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, dostosowania programu studiów do potrzeb …

Pielęgniarstwo z akredytacją na 5 lat Read More »

Dwie nowe książki w wydawnictwach Springer i Routledge pod redakcją wykładowcy prawa

W ostatnim czasie na międzynarodowym rynku wydawniczym zostały opublikowane dwie książki naukowe w języku angielskim pod współredakcją dr. Dawida Bunikowskiego z Zakładu Administracji (na co dzień mieszkającego w Finlandii, gdzie jest m.in. liderem grupy filozofii prawa w Arktyce).   Pierwsza książka wydana przez Springera dotyczy krytycznej teorii prawa w kontekście prawa i religii oraz prawa międzynarodowego: Why …

Dwie nowe książki w wydawnictwach Springer i Routledge pod redakcją wykładowcy prawa Read More »

Czasopisma PUZ na Akademickiej Platformie Czasopism UMK

Z myślą o dalszym rozwoju czasopism naukowych wydawanych na naszej Uczelni – „Innowacji w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu” oraz „Zbliżeń Cywilizacyjnych”, zawarta została umowa z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, na mocy której oba wymienione tytuły, począwszy od numerów 1/2021 będą ukazywały się na Akademickiej Platformie Czasopism UMK (www.apcz.umk.pl). Platforma APCz jest miejscem publikacji dla blisko …

Czasopisma PUZ na Akademickiej Platformie Czasopism UMK Read More »

Szkolenie: Praca licencjacka – to proste!

Biblioteka Uczelniana informuje, że w styczniu organizuje szkolenie biblioteczne dotyczące metodyki pisania pracy dyplomowej i prac zaliczeniowych. Szkolenie przewiduje poszerzenie wiedzy z zakresu: – wyszukiwania informacji; – elektronicznych źródeł wiedzy; – przypisów i bibliografii. Szkolenie odbędzie się w formule tradycyjnej w Czytelni, przy zachowaniu wszystkich zasad sanitarnych (dezynfekcja rąk przed wejściem, obowiązek zasłaniania ust i …

Szkolenie: Praca licencjacka – to proste! Read More »

Nowe Artykuły Naukowe

Miło nam poinformować, że pojawił się zapowiadany cykl trzech artykułów autorstwa Wykładowcy Zakładu Zarządzania – dr Mai Kołtońskiej. Kołtońska Maja, Uniwersytet średniowieczny jako najstarszy model uniwersytetu, [w:] Znaczenie zarządzania we współczesnym świecie, pod red. Anny Krzysztofek, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź-Kielce 2020. Kołtońska Maja, Model uniwersytetu Humboldta jako wzór dla polskich uniwersytetów w latach 1918-1990, [w:] Znaczenie zarządzania we współczesnym świecie, pod …

Nowe Artykuły Naukowe Read More »

Uczelnia nagrodzona nową kartą programu Erasmus+ na lata 2021-2027

W grudniu 2020 r. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku po raz czwarty została nagrodzona przez Komisję Europejską kartą programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Pozwoli ona uczelni na aplikowanie o granty na realizację wyjazdów zagranicznych studentów w celu studiów i praktyk oraz realizację wyjazdów zagranicznych pracowników uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia. …

Uczelnia nagrodzona nową kartą programu Erasmus+ na lata 2021-2027 Read More »

Skip to content