fbpx

Bartosz Bujarski

Wykładowca PUZ na semestralnym „fellowship” w Cardiff

Dr Dawid Bunikowski z Zakładu Administracji jest Visiting Fellow, wizytującym naukowcem na Uniwersytecie w Cardiff (Wlk. Brytania), w semestrze wiosennym, tj. od 1 lutego do 18 czerwca 2021 r.  Jest to połączone stypendium w dwóch centrach naukowych School of Law and Politics (Szkoła Prawa i Polityki): Centre of Law and Society (Centrum Prawa i Społeczeństwa) …

Wykładowca PUZ na semestralnym „fellowship” w Cardiff Read More »

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii relacja tv kujawy

W minionym tygodniu odwiedziła nas Telewizja Kujawy, aby zobaczyć, jak wyglądają pracownie w Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii. Studio nagraniowe Pracownie grafiki komputerowej Pracownia wytrzymałości materiału Pracownia automatyki i robotyki Pracownia obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie Wszystkie pracownie są już gotowe i czekają na powrót studentów. Materiał od TV Kujawy o naszych salach dostępny …

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii relacja tv kujawy Read More »

Informacja nt wniosków o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów

Uwaga Studenci wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów (wraz z dokumentacją potwierdzającą powód) na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 należy złożyć do dnia 19 marca 2021 r. we właściwym sekretariacie lub poprzez skrzynkę e-mail. Wnioski dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce regulaminy i wzory podań. Szczegóły dotyczące przyznania IOS dostępne są w regulaminie studiów …

Informacja nt wniosków o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów Read More »

28 stycznia Dniem Ochrony Danych Osobowych

W tym roku obchodzimy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest on w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli na kwestie związane z ochroną …

28 stycznia Dniem Ochrony Danych Osobowych Read More »

Pedagogika wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną

Uchwałą nr 10/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 stycznia 2021 r. kierunek Pedagogika, prowadzony w Instytucie Humanistycznym Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, otrzymał ocenę pozytywną oraz akredytację na kolejnych 5 lat (najdłuższy możliwy okres).  Według zespołu oceniającego – Pedagogika w PUZ we Włocławku spełnia wszystkie kryteria oceny i do żadnego z nich nie …

Pedagogika wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną Read More »

Pielęgniarstwo z akredytacją na 5 lat

Kształcenie studentów na kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) w Instytucie Nauk o Zdrowiu PUZ we Włocławku zostało pozytywnie ocenione przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych i poparte certyfikatem Ministra Zdrowia, udzielającego akredytacji na najdłuższy możliwy okres, tj. 5 lat.  Powyższa ocena stanowi potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, dostosowania programu studiów do potrzeb …

Pielęgniarstwo z akredytacją na 5 lat Read More »

Dwie nowe książki w wydawnictwach Springer i Routledge pod redakcją wykładowcy prawa

W ostatnim czasie na międzynarodowym rynku wydawniczym zostały opublikowane dwie książki naukowe w języku angielskim pod współredakcją dr. Dawida Bunikowskiego z Zakładu Administracji (na co dzień mieszkającego w Finlandii, gdzie jest m.in. liderem grupy filozofii prawa w Arktyce).   Pierwsza książka wydana przez Springera dotyczy krytycznej teorii prawa w kontekście prawa i religii oraz prawa międzynarodowego: Why …

Dwie nowe książki w wydawnictwach Springer i Routledge pod redakcją wykładowcy prawa Read More »

Czasopisma PUZ na Akademickiej Platformie Czasopism UMK

Z myślą o dalszym rozwoju czasopism naukowych wydawanych na naszej Uczelni – „Innowacji w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu” oraz „Zbliżeń Cywilizacyjnych”, zawarta została umowa z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, na mocy której oba wymienione tytuły, począwszy od numerów 1/2021 będą ukazywały się na Akademickiej Platformie Czasopism UMK (www.apcz.umk.pl). Platforma APCz jest miejscem publikacji dla blisko …

Czasopisma PUZ na Akademickiej Platformie Czasopism UMK Read More »

Skip to content