fbpx

Instytut Nauk o Zdrowiu

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Beata Haor, prof. PUZ

ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25, pok. 103 dyżur: wtorek, godz. 900 – 1000

Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu

ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25, pok. 106

Poniedziałek: nieczynneWtorek: 900 – 1400(od 21.06.22r. do 27.09.22r.)
Środa: 9
00 – 1400Czwartek: 0900 – 1400Piątek: 800 – 1300Sobota: 800 – 1300 (tylko soboty, w których odbywają się zajęcia na Uczelni)
 

Preferowana forma kontaktu ze studentami to kontakty zdalne: telefoniczne i e-mailowe.
W sprawach wymagających obecności zaleca się wcześniejsze telefoniczne ustalenie godziny oraz zastosowanie rygoru sanitarnego.

Kadra dydaktyczna

Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu

Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu funkcjonuje przy Instytucie Nauk o Zdrowiu od 2016 r. Jego członkiem może zostać student wykazujący zainteresowania naukowe w obrębie nauk o zdrowiu.

Główne założenia programowe Koła to:

  • pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o zdrowiu oraz jej zastosowania w praktyce;
  • udział w organizacji konferencji naukowych, wykładów tematycznych, prelekcji, kół dyskusyjnych, warsztatów, projektów a także uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne ośrodki naukowe;
  • utrzymywanie i rozwijanie kontaktów naukowych z innymi ośrodkami akademickimi;
  • publikowanie wyników prowadzonych badań oraz ich prezentowanie na konferencjach, sympozjach, zjazdach itp.;
  • wspieranie studentów w samodzielnej pracy naukowej.

Opiekun Koła:
dr n. med. Beata Haor, prof. PUZ

Kontakt:
Instytut Nauk o Zdrowiu PUZ we Włocławku
Obrońców Wisły 1920r. 21/25
e-mail: beata.haor@puz.wloclawek.pl

Skip to content