;

Konkursy

Konkurs informatyczny INFORMIADA 2018

Cele konkursu

Rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym;
Pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu;
Promowanie uczelni, pracy szkół i nauczycieli;
Wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższych;
Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.

Uczestnicy i przedmiot konkursu

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników) z województwa kujawsko-pomorskiego.

Etapy konkursu i terminy

Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu szkolnego i etapu finałowego.

W celu rejestracji uczestników „platforma informatyczna” aktywna będzie od 16 marca 2018 roku do 26 marca 2018 roku, do godziny 23:59 pod adresem internetowym: www.informiada.psww.pl.

Etap szkolny odbędzie się 27 marca 2018 r. między godz. 8:00 a 16:00 w szkołach, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie. Na poszczególnych etapach konkursu rozwiązują test na platformie informiada.psww.pl. Etap szkolny opiera się na zagadnieniach z podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu informatyka. Etap finałowy odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12:30 w budynku dydaktycznym PWSZ we Włocławku, przy ulicy Mechaników 3, będzie opierał się na zagadnieniach związanych z podstawami programowania podstawami baz danych i podstaw sieci komputerowych na poziomie akademickim.

Nagrody

I miejsce – nagroda rzeczowa;
II miejsce – nagroda rzeczowa;
III miejsce – nagroda rzeczowa.

Informacje dodatkowe

Regulamin konkursu Informiada 2018 i wszystkie informacje dotyczące konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych oraz niezbędne załączniki można znaleźć i pobrać z podstrony PWSZ Włocławek pod adresem Internetowym: www.pwsz.wloclawek.pl/wspolpraca-z-otoczeniem/informiada.
Platforma z INFORMIADA 2018: http://informiada.psww.pl.

Kontakt

Kontakt e-mail: promocja@pwsz.wloclawek.pl lub dawid.kretkowski@pwsz.wloclawek.pl
tel. (54) 231-60-80 wew.727, 600 528 665

Pliki do pobrania

Skip to content