fbpx

O Uczelni

Państwowa Uczelnia Zawodowa to uczelnia z ponad 17 letnim stażem

Jesteśmy jedyną tego typu uczelnią wyższą w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach uczelni funkcjonują trzy instytuty: Instytut Humanistyczny (zakład pedagogiki, zakład filologii angielskiej), Instytut Nauk Społecznych i Technicznych (zakład zarządzania, zakład informatyki, zakład administracji, zakład mechaniki i budowy maszyn, zakład finansów i rachunkowości) oraz Instytut Nauk o Zdrowiu.

W PUZ we Włocławku działają również jednostki ogólnouczelniane: Biblioteka, Centrum Studiów Podyplomowych, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydawnictwo. 

KSZTAŁCIMY NA WSZYSTKICH KIERUNKACH STUDIÓW WEDŁUG NOWOCZESNYCH PROGRAMÓW ZBUDOWANYCH W OPARCIU O EFEKTY UCZENIA SIĘ

Część zajęć prowadzona jest metodą e-learningu. Prowadzimy studia licencjackie (filologia angielska, pedagogika, nowe media i e-biznes, pielęgniarstwo, administracja, finanse i rachunkowość, zarządzanie) inżynierskie (mechanika i budowa maszyn, informatyka, inżynieria zarządzania,)  magisterskie (pielęgniarstwo) oraz jednolite magisterskie (prawo, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna).

Oferujemy też studia w systemie popołudniowo-weekendowym

Oferta studiów w systemie popołudniowo-weekendowym skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu np. na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć. Studiowanie w trybie popołudniowo-weekendowym jest bezpłatne. 

Przygotowaliśmy dla ciebie nowoczesną bazę dydaktyczną

Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych.

W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PUZ we Włocławku dysponuje własnym Domem Studenta.

0
Kierunków
0
Specjalności
1500
Absolwentów
0
lat na rynku

Misja Państwowej uczelni Zawodowej jako silnego, regionalnego ośrodka edukacyjnego zajmującego się transferem wiedzy do praktyki

  • Kształcenie według nowoczesnych standardów edukacyjnych wysoko wykwalifikowanych kadr na kierunkach ściśle powiązanych z gospodarką regionu i kraju.
  • Kształtowanie nowoczesnego człowieka otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych.
  • Przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim poprzez rozwijanie poczucia podmiotowości społecznej, obowiązku respektowania dobra wspólnego oraz kształtowania cnót obywatelskich, tj. równość praw, sprawiedliwości, solidarności.
foto_2

dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka

Rektor
foto_1

dr Robert Musiałkiewicz

Prorektor ds. Nauczania i Studentów

rada uczelni 2019 - 2023

Marcin Ligowski – Przewodniczący Rady Uczelni
Monika Kamper-Kubańska – Członek Rady Uczelni
Michał Korolko – Członek Rady Uczelni
Fabian Nalikowski – Członek Rady Uczelni
Mariola Rybka – Członek Rady Uczelni
Małgorzata Wilińska – Członek Rady Uczelni
Alicja Żołądkiewicz – Członek Rady Uczelni

Senat PuZ we Włocławku w kadencji 2015 - 2019

dr Małgorzata Legiędź – Gałuszka – Przewodnicząca Senatu – Rektor
dr Robert Musiałkiewicz – Członek Senatu – Prorektor ds. Nauczania i Studentów
dr Paweł Sobierajski – Członek Senatu – Dyrektor Instytutu Humanistycznego 
dr inż. Małgorzata Wiśniewska – Członek Senatu – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych
dr Beata Haor – Członek Senatu – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr Karolina Kaszlińska – Członek Senatu
dr Monika Kamper – Kubańska – Członek Senatu
dr Małgorzata Karolewska – Szparaga – Członek Senatu
dr Mariola Rybka – Członek Senatu
dr Aneta Szóstek – Członek Senatu
dr Fabian Nalikowski – Członek Senatu
mgr Agnieszka Rojewska – Członek Senatu
mgr Marlena Szpyrkowicz – Członek Senatu

Przedstawiciele studentów w roku akademickim 2019/2020

Patryk Więznowski
Jakub Groncikowski
Piotr Pakulski
Samanta Pinińska

Skip to content