fbpx

Administracja (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Administracja I rok

aktualizacja: 24 maja 2022

Administracja II rok

druga aktualizacja: 16 maja 2022

Administracja III rok

aktualizacja: 16 maja 2022

Filologia angielska (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Filologia angielska I rok

aktualizacja: 6 czerwca 2022

Filologia angielska II rok

aktualizacja: 31 maja 2022

Filologia angielska III rok

aktualizacja: 13 maja 2022

Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Finanse i rachunkowość I rok

aktualizacja: 05 maja 2022

Finanse i rachunkowość II rok

aktualizacja: 27 maja 2022

Finanse i rachunkowość III rok

aktualizacja: 26 maja 2022

Informatyka (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Informatyka I rok

aktualizacja: 24 maja 2022

Informatyka II rok

aktualizacja: 27 maja 2022

Informatyka III rok

druga aktualizacja: 12 maja 2022

Inżynieria zarządzania (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Inżynieria zarządzania I rok

aktualizacja: 10 maja 2022

Inżynieria zarządzania II rok

aktualizacja: 27 maja 2022

Inżynieria zarządzania III rok

aktualizacja: 3 czerwca 2022

Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Mechanika i budowa maszyn I rok

aktualizacja: 26 maja 2022

Mechanika i budowa maszyn II rok

aktualizacja: 8 czerwca 2022

Mechanika i budowa maszyn III rok

aktualizacja: 09 maja 2022

Menedżerskie Studia Finansowo Prawne

Nowe media i e-biznes (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Nowe media i e-biznes I rok

aktualizacja: 21 kwietnia 2022

Nowe media i e-biznes II rok

druga aktualizacja: 27 kwietnia 2022

Nowe media i e-biznes III rok

aktualizacja: 12 maja 2022

Pedagogika (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Pedagogika I rok

aktualizacja: 26 maja 2022

Pedagogika II rok

aktualizacja: 20 maja 2022

Pedagogika III rok

aktualizacja: 01 kwietnia 2022

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (studia stacjonarne JEDNOLITE MAGISTERSKIE)

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Pielęgniarstwo I rok

aktualizacja: 30 maja 2022

Pielęgniarstwo II rok

aktualizacja: 22 marca 2022

Pielęgniarstwo III rok

aktualizacja: 10 marca 2022

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne drugiego stopnia)

Pielęgniarstwo I rok

aktualizacja: 05 maja 2022

Pielęgniarstwo II rok

aktualizacja: 16 maja 2022

Prawo (studia stacjonarne - jednolite studia magisterskie)

Prawo I rok

aktualizacja: 20 kwietnia 2022

Prawo II rok

aktualizacja: 13 maja 2022

Prawo III rok

aktualizacja: 09 maja 2022

Zarządzanie (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Zarządzanie I rok

aktualizacja: 11 maja 2022

Zarządzanie II rok

aktualizacja: 23 marca 2022

Zarządzanie III rok

aktualizacja: 24 maja 2022

Lektoraty

Wykaz lektoratów międzykierunkowych

aktualizacja: 03 marca 2022

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rozkład zajęć z Wychowania Fizycznego

aktualizacja: 04 lutego 2022

Skip to content