fbpx

Administracja (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Administracja I rok

aktualizacja: 18 stycznia 2022

Administracja II rok

druga aktualizacja: 20 stycznia 2022

Administracja III rok

aktualizacja: 11 stycznia 2022

Filologia angielska (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Filologia angielska I rok

aktualizacja: 17 stycznia 2022

Filologia angielska II rok

aktualizacja: 21 stycznia 2022

Filologia angielska III rok

aktualizacja: 18 stycznia 2022

Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Finanse i rachunkowość I rok

druga aktualizacja: 19 stycznia 2022

Finanse i rachunkowość II rok

aktualizacja: 20 stycznia 2022

Finanse i rachunkowość III rok

aktualizacja: 19 stycznia 2022

Finanse i rachunkowość I rok - Harmonogram warsztatów Open Space

aktualizacja: 24 września 2021

Informatyka (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Informatyka I rok

aktualizacja: 16 grudnia 2021

Informatyka II rok

aktualizacja: 04 stycznia 2022

Informatyka III rok

aktualizacja: 09 grudnia 2021

Informatyka IV rok

aktualizacja: 11 stycznia 2022

Inżynieria zarządzania (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Inżynieria zarządzania I rok

aktualizacja: 12 stycznia 2022

Inżynieria zarządzania II rok

aktualizacja:20 stycznia 2022

Inżynieria zarządzania III rok

aktualizacja: 10 grudnia 2021

Inżynieria zarządzania IV rok

aktualizacja: 03 stycznia 2022

Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Mechanika i budowa maszyn I rok

aktualizacja: druga aktualizacja 05 stycznia 2022

Mechanika i budowa maszyn II rok

aktualizacja: 13 stycznia 2022

Mechanika i budowa maszyn III rok

aktualizacja: 21 grudnia 2021

Mechanika i budowa maszyn IV rok

aktualizacja: 09 grudnia 2021

Menedżerskie Studia Finansowo Prawne

Menedżerskie Studia Finansowo Prawne I rok

aktualizacja: druga aktualizacja 21 stycznia 2022

Nowe media i e-biznes (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Nowe media i e-biznes I rok

aktualizacja: 20 stycznia 2022

Nowe media i e-biznes II rok

aktualizacja: 14 grudnia 2021

Nowe media i e-biznes III rok

aktualizacja: druga aktualizacja 09 grudnia 2021

Pedagogika (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Pedagogika I rok

aktualizacja: 17 stycznia 2022

Pedagogika II rok

aktualizacja: 20 stycznia 2022

Pedagogika III rok

aktualizacja: 09 grudnia 2021

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (studia stacjonarne JEDNOLITE MAGISTERSKIE)

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Pielęgniarstwo I rok

aktualizacja: 22 grudnia 2021

Pielęgniarstwo II rok

aktualizacja: 10 grudnia 2021

Pielęgniarstwo III rok

aktualizacja: 20 stycznia 2022

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne drugiego stopnia)

Pielęgniarstwo I rok

aktualizacja: 14 stycznia 2022

Pielęgniarstwo II rok

aktualizacja: 04 stycznia 2022

Prawo (studia stacjonarne - jednolite studia magisterskie)

Prawo I rok

aktualizacja: 10 stycznia 2022

Prawo II rok

aktualizacja: 13 stycznia 2022

Prawo III rok

aktualizacja: 20 stycznia 2022

Zarządzanie (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Zarządzanie I rok

aktualizacja: 12 stycznia 2022

Zarządzanie II rok

aktualizacja: 09 grudnia 2021

Zarządzanie III rok

aktualizacja: 10 grudnia 2021

Lektoraty

Wykaz lektoratów międzykierunkowych

aktualizacja: 10 listopada 2021

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rozkład zajęć z Wychowania Fizycznego

aktualizacja: 18 stycznia 2022

Skip to content