;

XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt.: ,,Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: ,,Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce”, która odbędzie się 15 czerwca 2022 r. o godzinie 13.30, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. 

Konferencja będzie przebiegała zgodnie z programem, który można pobrać tutaj.

Zapraszamy do udziału poprzez zalogowanie się do aplikacji w ramach poniższych linków:

Panel główny z udziałem zaproszonych gości
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQxY2NjYmItNjJlYi00Y2Y3LTkyNTMtNTk0ZTQzMDM3ZjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22432f7a4f-9576-4d9f-a6b7-65cd1ecfb570%22%2c%22Oid%22%3a%2294675596-bab3-4a30-89af-8325326ecb17%22%7d 

PANEL I  – Zarządzanie i finanse w XXI wieku 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTMyZjBmZjYtZDgyOS00MTk3LTk0YTAtYTJmNjczZWEyNDky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22432f7a4f-9576-4d9f-a6b7-65cd1ecfb570%22%2c%22Oid%22%3a%2294675596-bab3-4a30-89af-8325326ecb17%22%7d

PANEL II – Nowoczesne technologie w gospodarce 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVjOTNiZmEtNGMzNS00OWNjLTgxZjctMmM0OWRjMzg1NjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22432f7a4f-9576-4d9f-a6b7-65cd1ecfb570%22%2c%22Oid%22%3a%2294675596-bab3-4a30-89af-8325326ecb17%22%7d

PANEL III – Wyzwania i problemy społeczne XXI wieku: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE5ZTFlZDgtZTcyYS00NjBlLTgyMjItMmQ5MjlhNjk1MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22432f7a4f-9576-4d9f-a6b7-65cd1ecfb570%22%2c%22Oid%22%3a%2294675596-bab3-4a30-89af-8325326ecb17%22%7d

Więcej aktualności z PUZ

Obrony dyplomów czas zacząć

🌞Niektórzy mają już wakacje, 🧠a inni wytężają umysły podczas egzaminów dyplomowych…  📚Za nami obrony na kierunkach: nowe media i e-biznes, filologia angielska, pedagogika, pielęgniarstwo.

Nowy kierunek studiów

Powiększamy ofertę studiów inżynierskich. Nasza Uczelnia otrzymała pozytywną opinię od Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie utworzenia studiów inżynierskich na kierunku automatyka i

Skip to content