fbpx

Zapisy na WF

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW!

Studenci wszystkich kierunków studiów realizują na 1 i 2 semestrze obowiązkowe zajęcia „wychowania fizycznego”.

Zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 rozpoczynają się od 19.10.2021 r.

Zapisy na zajęcia „wychowania fizycznego”  realizowane na 1 semestrze  roku akademickiego 2021/2022 będą odbywały się w dniach 19.10.2021 do 29.10.2021 bezpośrednio u instruktorów prowadzących zajęcia mgr Teresy Banachowskiej i mgr Cezarego Hanke.
Aby dokonać zapisu należy wybrać z planu zajęć WF grupę, na którą student chciałby uczęszczać, a następnie zgłosić się na pierwsze zajęcia tej grupy i zapisać u instruktora.
Przy zapisach do danej grupy obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Studenci, którzy nie zapiszą się na zajęcia do dnia 29.10.2021, zostaną wpisani do grup posiadających wolne miejsca.
Rozkład zajęć z WF jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „plan zajęć”.

Zwolnienie

Osoby ubiegające się o zwolnienie z WF zobowiązane są do złożenia  wniosku do Sekretariatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz ze zwolnieniem lekarskim do dnia 05.11.2021 r.  Z zajęć wychowania fizycznego zwolnieni są jedynie studenci posiadający zaświadczenie od lekarza specjalisty. Z zajęć nie są zwolnieni studenci posiadający zwolnienie od lekarza rodzinnego.

Podobnie osoby ubiegające się o przepisanie oceny, składają w wyżej wymienionym terminie wniosek do sekretariatu SWFiS wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny z wf (suplement).

Wzory wniosków o zwolnienie z zajęć WF i przepisanie oceny dostępne są na stronie internetowej.

Wszyscy studenci mają obowiązek zapoznania się z zasadami uzyskania zaliczenia (zwolnienia/przepisania oceny/uzupełniania nieobecności) z zajęć wychowania fizycznego dostępnymi w linku poniżej.

Zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotu

 

 

Uwaga! Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego na semestr 2 (letni) będą odbywały się w lutym 2022 r. Ogłoszenie ukaże się na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń przed sekretariatami poszczególnych kierunków studiów.

Kontakt:

Skip to content