fbpx

Zapisy na WF

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW!

Studenci wszystkich kierunków studiów realizują na 1 i 2 semestrze obowiązkowe zajęcia „wychowania fizycznego”.


Zapisy na zajęcia „wychowania fizycznego”  realizowane na 2 semestrze roku akademickiego 2021/2022 będą odbywały się w dniach 17.02.2022 (od godz. 10.00) – 22.02.2022 (do godz. 23.59)  wyłącznie poprzez Wirtualną Uczelnię.

Przy zapisach do danej grupy zajęć obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Studenci, którzy składają wnioski o zwolnienie z zajęć lub przepisanie oceny nie mają obowiązku uczestniczenia w zapisach na wf poprzez WU.

Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczynają się od 24.02.2022 r.

Rozkład zajęć z WF jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „plan zajęć”.

Zwolnienie

Osoby ubiegające się o zwolnienie z WF zobowiązane są do złożenia  wniosku do Sekretariatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz ze zwolnieniem lekarskim do dnia 17 marca 2022 r.  Z zajęć wychowania fizycznego zwolnieni są jedynie studenci posiadający zaświadczenie od lekarza specjalisty. Z zajęć nie są zwolnieni studenci posiadający zwolnienie od lekarza rodzinnego.

Podobnie osoby ubiegające się o przepisanie oceny, składają w wyżej wymienionym terminie wniosek do sekretariatu SWFiS wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny z wf (suplement).

Wzory wniosków o zwolnienie z zajęć WF i przepisanie oceny dostępne są na stronie internetowej.

Wszyscy studenci mają obowiązek zapoznania się z zasadami uzyskania zaliczenia (zwolnienia/przepisania oceny/uzupełniania nieobecności) z zajęć wychowania fizycznego dostępnymi w linku poniżej.

Zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotu

Kontakt:

Skip to content