fbpx

Zapisy na WF

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW!

Zajęcia „wychowania fizycznego” realizowane na 2 semestrze  roku akademickiego 2020/2021 będą odbywały się zdalnie na platformie Moodle w grupach obowiązujących w semestrze zimowym.

Studenci, którzy uzyskali zgodę na zwolnienie z zajęć lub przepisanie oceny tylko w semestrze zimowym, natomiast nie będą składać takich wniosków w semestrze letnim, proszę o kontakt mailowy (justyna.kociuba@puz.wloclawek.pl) z informacją, którego instruktora wf wybierają – mgr T. Banachowską czy mgr. C. Hanke.

W przypadku nie przekazania takiej informacji do dnia 24.02.br., osoby pozostające bez przydziału do grupy, zostaną przydzielone do grup posiadających wolne miejsca

Zwolnienie

Osoby ubiegające się o zwolnienie z WF zobowiązane są do złożenia  wniosku do Sekretariatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz ze zwolnieniem lekarskim do dnia 17.03.2021 r. (dopuszczalna forma: przesłanie skanów dokumentów mailem).
Podobnie osoby ubiegające się o przepisanie oceny, składają w wyżej wymienionym terminie wniosek wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny z wf.
Wzory wniosków o zwolnienie z zajęć WF i przepisanie oceny dostępne są na stronie internetowej.  
Z zajęć wychowania fizycznego zwolnieni są jedynie studenci posiadający zaświadczenie od lekarza specjalisty.
Z zajęć nie są zwolnieni studenci posiadający zwolnienie od lekarza rodzinnego.

Informacje o zasadach realizacji zajęć oraz zaliczenia przedmiotu, film instruktażowy      zostaną zamieszczone na platformie Moodle.

Kurs „wychowanie fizyczne – T. Banachowska, C. Hanke” znajduje się w przedmiotach wspólnych, hasło dostępu: 2020Sport!

W przypadku zmiany przepisów dotyczących ograniczeń związanych ze stanem epidemii, studenci zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach w organizacji zajęć wf.

Kontakt:

Skip to content