fbpx

Konferencje

V międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa - Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego a wyzwania współczesnej transplantologii

międzynarodowa konferencja naukowa pn. Innowacyjny samorząd - Rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej

Prezydent Miasta Włocławek

Honorowy Patronat Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

formularz zgłoszeniowy - tutaj można zapisać się na konferencję

IV Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych

formularz zgłoszeniowy - tutaj można zapisać się na konferencję

Skip to content