fbpx

Konferencje

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-SzkoleniowaINTERDYSCYPLINARNOŚĆ DZIAŁAŃ WOBEC PACJENTA PRZEWLEKLE CHOREGOA DOWÓD NAUKOWY

XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - PROBLEM WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK W DOBIE PANDEMII

PIKNIK NAUKOWY STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku nt. ,,Wyzwania współczesnego świata”

V międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa - Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego a wyzwania współczesnej transplantologii

międzynarodowa konferencja naukowa pn. Innowacyjny samorząd - Rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej

Prezydent Miasta Włocławek

Honorowy Patronat Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

formularz zgłoszeniowy - tutaj można zapisać się na konferencję

IV Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych

formularz zgłoszeniowy - tutaj można zapisać się na konferencję

Skip to content